Servei de Teràpia Ocupacional

És un servei d'atenció diürna dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari perquè no assoleixen un nivell de productivitat suficient.

Es treballen habilitats d'autonomia personal i social perquè aconsegueixin la màxima integració i inclusió social. 


Requisits per accedir al servei:

- Disposar d'un certificat del 65% o més de discapacitat, emès pel CAD.

- Tenir 16 anys o més.

- Disposar de l'Orientació de Servei emesa per l'Equip de Valoració i Orientació (EVO), del CAD. 

COIET

Centre Ocupacional i Especial de Treball  ·  C/ Catalunya, 36 · 17820 BANYOLES · Tel. 972 57 44 61 ·

info@coiet.cat · Avís legal