Organigrama i òrgans de govern

Consell d'Administració

Presidència

Sr. Jordi Xargay Congost


Vocals

Sr. Miquel Noguer Planas

Sra. Pilar Planas Campistol

Sr. Antoni Pérez Yuste

Sr. Jordi Pujol i Palom

Altres membres

Gerent 

Sr. Josep Alemany Burch

Secretari
Sr. Joan Solà i Busquets

Interventor
Sr. Pere Feliu i Oliveras

Directora gerent COIET
Sra. Pilar Planas i Campistol


> Estatuts COIET

COIET

Centre Ocupacional i Especial de Treball  ·  C/ Catalunya, 36 · 17820 BANYOLES · Tel. 972 57 44 61 ·

info@coiet.cat · Avís legal