L’Obra Social de “La Caixa”, ha disposat enguany,convocatòria per a projectes d'Inserció Sociolaboral adreçada a centres especials de treball o empreses d'inserció laboral, amb l’objectiu de millorar l'ocupació i la inserció laboral de les persones amb risc o situació d'exclusió social.

El COIET Pla de l’Estany, com a Centre Especial de Treball que treballa per la inserció laboral de les persones amb discapacitat de la comarca, decideix presentar-se a la convocatòria i demana la col·laboració de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles, amb l’objectiu d'unir esforços i optimitzar la gestió dels recursos disponibles.

La redacció del projecte i posterior execució es realitzarà de forma conjunta, i el COIET en tant que és Centre Especial de Treball actuarà com a entitat gestora, aspectes que queden regulats en el conveni de col·laboració entre les dues entitats.

La finalitat del projecte EN XARXA PER LA INCLUSIÓ AL PLADE L’ESTANY, és la creació d’un servei d’inserció sociolaboral per a persones amb risc d'exclusió social d'àmbit comarcal i dins aquest col·lectiu fent especial esment a les persones amb discapacitat, que impulsi la igualtat d'oportunitats en l’accés al treball i a la formació.

El cost total del projecte presentat ha estat de 80.000,00€, dels quals es sol·licitava una subvenció de 60.000,00€ (75% del projecte total). Finalment, la subvenció rebuda per l’Obra Social de la Caixa ha estat de 24.000,00.  Atès l’import rebut, s’acorda executar el projecte proporcionalment a la subvenció concedida.

El projecte que es portarà a terme consisteix en confeccionar i impartir formació professionalitzadora convertint prèviament els continguts del programa en “lectura fàcil” sobre Treballador/a domèstic/a.  El col·lectiu seran uns 15 alumnes, amb un 40% de les places reservades a persones amb discapacitat, als que s'impartirà el curs de Treballador/a domèstic/a, alhora que es proporcionarà paral·lelament orientació i acompanyament en el procés d'inserció laboral.

Termini execució del projecte: 31 d'octubre de 2013

COIET

Centre Ocupacional i Especial de Treball  ·  C/ Catalunya, 36 · 17820 BANYOLES · Tel. 972 57 44 61 ·

info@coiet.cat · Avís legal