Accés als nostres serveis

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

Per formar part de la borsa de treball del centre és necessari:
 • Trucar per concertar entrevista i fer entrega de la documentació.
 • La documentació requerida és la següent: 
  • Fotocòpia del DNI 
  • Fotocòpia del certificat de discapacitat, emès pel CAD 
  • Currículum vitae 
  • Informe de vida laboral 
  • Full de demandant de feina del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) 
 • Les dades es registraran a la borsa de treball del centre.
 • El centre es posarà en contacte amb el sol·licitant de feina quan hi hagi una vacant per cobrir.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO) I SERVEI OCUPACIONAL D'INSERCIÓ (SOI)

Per accedir als serveis assistencials és necessari:
 • Trucar per concertar entrevista, visitar el centre i entregar la documentació necessària. 
 • La documentació requerida és la següent: 
  • Fotocòpia DNI 
  • Certificat de discapacitat (adjuntar document PDF) 
  • Resolució de l’orientació laboral (adjuntar document PDF)
 • Les dades s'inclouran a la llista d'espera, o bé ja s'acordarà una data d'ingrés (segons la disponibilitat de places disponibles).
COIET

Centre Ocupacional i Especial de Treball  ·  C/ Catalunya, 36 · 17820 BANYOLES · Tel. 972 57 44 61 ·

info@coiet.cat · Avís legal